Toyota, Sakarya ’da yapılacak hibrit ve şarj edilebilir otomobil ile batarya üretim tesisi için devlet yardımı alıyor

25.06.2023
2
Okuma Süresi: 5 dakika
A+
A-
Toyota, Sakarya ’da yapılacak hibrit ve şarj edilebilir otomobil ile batarya üretim tesisi için devlet yardımı alıyor

Dünyanın en büyük otomobil işletmelerinden Toyota, Sakarya ’da yapılacak hibrit ve şarj edilebilir otomobil ile batarya imal kuruluşu için devlet dayanağı alıyor.

15 Ekim tarihli Resmî Gazete içerisinde Türkiye otomobil pazarı için de ehemmiyetli bir gelişme yer alıyordu. Türkiye pazarının en ehemmiyetli adlarından Toyota tarafından Sakarya ’da kurulacak kuruluş için 6.952.000.000 TL kadar proje bazlı devlet dayanağı kararı çıkarıldı. Bu mevzuda Resmî Gazete kapsamında bütün olarak şu ayrıntılar aktarıldı: “Sakarya Şehrinde yapılacak olan hibrit ve şarj edilebilir hibrit otomobil ile batarya imal kuruluşu yatırımına proje bazlı devlet dayanağı verilmesine ait ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 474 rakamlı Kanunun 2 nci, 3065 rakamlı Kanunun 13 namcı ve geçici 30 uncu, 5520 rakamlı Kanunun 32/A, 6745 rakamlı Kanunun 80 inci ve 1 rakamlı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 393 namcı maddeleri gereğince karar verilmiştir.”

Amaç

Bu Kararın emeli; Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Anonim Firmayı tarafından Sakarya Şehrinde yapılacak olan hibrit ve şarj edilebilir hibrit otomobil ile batarya imal kuruluşu yatırımının, 20/8/2016 tarihli ve 6745 rakamlı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Farklılık Yapılmasına Dair Kanunun 80 inci maddesi uyarınca 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 rakamlı Bakanlar Heyeti Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Dayanağı Verilmesine Ait Kararda belirtilen usul ve temeller çerçevesinde desteklenmesidir.

Yatırımın nitelikleri

MADDE 2- 1 Proje bazlı olarak desteklenecek yatırımın kapsam ve kaliteyi alttaki biçimdedir:
a Yatırım yeri: Sakarya Şehri
b Yatırımın mevzusu: Hibrit ve şarj edilebilir hibrit otomobil ile batarya yapımı
c Başlangıç tarihi: 7/7/2022
ç Yatırımın süresi: Başlangıç tarihinden itibaren 4 sene olup, yatırımın öngörülen vakitte gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakanlık tarafından bu zamanın yarısı kadar daha ek vakit verilebilir.
d Yatırımın türü: Modernizasyon
e Öngörülen toplam sabit yatırım meblağı: 6.952.000.000 TL
f Öngörülen ilave istihdam: 57
g Yatırım süresi sonunda üretilmesi tasarlanan mahsuller ve yapıma ait kapasiteler: 

-Hibrit ve Şarj Edilebilir Hibrit Otomobil: Senelik 162.000
-Batarya: Senelik 44.000

Destekler
MADDE 3- 1 Bu Karar kapsamında desteklenen yatırım projesi altta belirtilen dayanaklardan faydalandırılır:
a Gümrük vergisi muafiyeti.
b Katma Değer Vergisi imtiyazı.
c Katma Değer Vergisi iadesi.
ç Vergi indirimi vergi indirim oranı: %100, yatırıma katkı oranı %100, yatırım katkı meblağının yatırım yarıyılında kullanılabilecek oranı %100.

Bitirme vizesi

MADDE 4- 1 Yatırımın bitirilmesini müteakip, bitirme vizesi için işletme tarafından Bakanlığa başvuru edilir. Yatırım yerinde gerçekleştirilecek ekspertiz harekâtı sonucunda Bakanlık tarafından bitirme vizesi yapılır.

Müeyyide

MADDE 5- 1 Kamudan kaynaklanan nedenler hariç olmak üzere, yatırımın belirlenen vakit ek vakit dâhil içerisinde gerçekleştirilememesi halinde, 2016/9495 rakamlı Bakanlar Heyeti Kararının 11 inci maddesinin bcerahatçi fıkrası kararları tatbik edilir.

Öteki hükümler

MADDE 6- 1 Bu Kararda yer almayan hususlar; 2016/9495 rakamlı Bakanlar Heyeti Kararı, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 rakamlı Bakanlar Heyeti Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Destekleri Hakkında Karar ve/veya ilgşehri öteki mevzuat kararları dikkate alınarak sonuçlandırılır.
2 Bu Karar kapsamında yapılacak olan yatırımın elektrik gereksinimini karşılamak için gerçekleştirilecek olan güneş enerjisine dayalı elektrik imal kuruluşu yatırımları bu Karar kapsamında desteklenebilir.
3 Yatırım teşvik belgesi, gerekli bilgi ve belgelerin Bakanlığa tevsikini müteakip tertip edilir.
4 Bu Karar kapsamında sağlanan dayanaklardan, 2 nci maddenin bcerahatçi fıkrasının c bendinde belirtilen başlangıç tarihinden sonra gerçekleştirilen yatırım tüketmeleri yararlanabilir.

Yürürlük

MADDE 7- 1 Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- 1 Bu Karar kararlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

Toyota gelişmesi yanında bu da ilginizi çekebilir: Franky Zapata ’dan yeni hava taşıtı

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.